Заглавие
1907: литература, автономия, канон
1962 Годината на измамната свобода
Борис Христов в българската литература и култура
Ботев. Тялото на национализма
Българската литература и началото на ХХІ век. 2004-2012.
Българската литература от епохата на националното възраждане
Българската поезия от 40-50-те г. на XIX век. Роли на субекта
Българският Хамлет – XX век
Екатерина Йосифова в българската литература и култура
Ефектът на раздалечаването. Студии за литературата на Народна Република България
Злочестините на България. Публицистика
Иван Динков в българската литература и култура
Иван Теофилов в българската литература и култура
Иван Цанев в българската литература и култура
Името на поезията: Николай Кънчев
Константин Павлов в българската литература и култура
Лийла Ганди Постколониална теория
Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации
Национална митология и национална литература
Николай Кънчев в българската литература и култура
Оксидентализмът: Кратка история на антизападничеството
Ориентализмът
Създаването на националните идентичности. Европа XVIII – XIX в.
Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и прекрасното
Христо Фотев в българската литература и култура