1907: литература, автономия, канон

1907 година вече е обявена от българската литературна история за преломна, основополагаща, хипнотична, вълнуваща, гранична

Тази книга събира текстове, които полагат 1907 година в четири перспективи (хронологична, литературно-археологическа, микроисторическа, персоналистична), демонстриращи възможностите за един различен литературноисторически разказ. Книгата изпробва модела на този разказ, който би могъл да бъде приложен в по-разгърнат вид и върху други знакови за българската литература години.

В тази версия за 1907 доминира проблематиката за литературната автономия и началата на българския литературен канон. Чрез дълбинни срезове в зоната на "оперативния" жанр на литературните прегледи се изследват сложните взаимодействия между текущо писане и своевременна критика, търсят се границите между висока и масова литература, между протоканон и канон. Анализират се и напреженията между бит и литература, между "централни" и "маргинални" текстове, както е в творчеството и поведението на П. К. Яворов около 1907-а. Внимателно се из-следва и пътят на един български поет (Димчо Дебелянов) през годината - време, когато бъдещият каноничен автор е все още почти изцяло неизвестен.

Това е книга, която представя 1907 година едновременно като идеално и конкретно историческо място, като желано българско пространство, което - защо не - може да бъде обитавано и днес.

СЪДЪРЖАНИЕ


Допълнителна информация

 • Заглавие : 1907: литература, автономия, канон
 • Автор :
 • Queenmab Издателство : Кралица Маб
 • Раздел: Критика и хуманитаристика
 • Език : Български
 • Формат : 84/108/32. Първо издание. Мека корица, 2009
 • ISBN: 978-954-533-098-8
 • Страници: 132
 • Дата на издаване:
 • Цена: 5.00 лв.
 • SKU: 239
 • Наличност: Да
 • Връзка към книжарница:
 • Оценка: 5 от 7346 прегледа