Пламен ДойновПламен Дойнов е роден на 10.04.1969 г. в Разград. Завършва история и културология в СУ "Св. Кл. Охридски". Автор на книгите с поезия "Вик на мълнии" (1991), "Post festum" (1992), "Любовникът и Маестрото" (1993), "Висящите градини на България" (1997), "Мистификации" (1999; 2000), "Истински истории" (2000), "Кафепоеми" (2003; 2005). "Кафепоеми" е преведена във Франция (2006) и Унгария (2007). Автор на литературнокритическата книга "Литература в междувековието. Поглед към българската литература 2000-2003" (2004) и на двутомното изследване "Българската поезия в края на ХХ век" (2007). Един от авторите-съставители (съвместно с Б. Пенчев, Г. Господинов и Й. Ефтимов) на сборниците "Българска христоматия" (1995) и "Българска антология" (1998). Основател на авторския литературен театър (АЛТ), който до края на ХХ век играе следните по-важни спектакли: "Тела и текстове" (1992), "Смъртта на кръга "Мисъл" (1994), "Живи и мъртви в българската поезия" (1996), "Резерватът Висящите градини на България" (1997), "Как ехото заглъхва" (1998). Автор на пиесите "Една добра жена в една лоша зима", "Жана и Александър или Дон Жуан в старческия дом", "Къщата на Иван", "Гласовете на другите". За тях е отличен с наградите "Иван Радоев" (2001) и "Аскеер" (2006). Съставител на над 15 сборника и антологии с научна и художествена литература, между които "Академични дискусии" (2004), "1956" (2007), "Възрожденска поезия" (2007), "1907" (2008), "Имена на любовта. От Ана до Яна" (2008, съвместно с Й. Ефтимов) и др. Редактор във в. "Литературен вестник" (от 1993 г.). Доктор по теория и история на литературата. Преподавател в Нов български университет.

Заглавие
"Стихове" от Константин Павлов в българската литература
„Портретът на моя двойник“ и “Жените на Варшава“ от Георги Марков в българската литература и култура
„Хайка за вълци“ в българската литература и култура
1907: литература, автономия, канон
1910 и годините на литературата
1946. Между Царството и Народната република. Годината на прокомунистическия прелом. Поетика на новия канон
1962 Годината на измамната свобода
40 капки черна кръв. 1963
9 септември 1944: литература и политика
9 септември 1944: литература и политика
Балът на тираните
Българската литература и началото на ХХІ век. 2004-2012.
Влюбване в диктатора
Генерация на властта: „априлското поколение“ в българската литература
За критическия дух. Критика и публицистика. 1945-1946
Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации
Награди за Пламен Дойнов
Николай Кънчев, Първи и последни стихотворения
НРБ-литературата: история, понятия, подходи
Поезия и познание: Александър Геров
Първи и последни стихотворения
Ранни стихотворения. 1960-1967
Самиздат. 1963–1966
Съвестта. Мисията. Свободата. Гласове от литературни полемики. 1945–1947
Три сборника на департамент Нова българистика
Унгария в творчеството на Пламен Дойнов