Николай Кънчев. Първи и последни стихотворения

Книгата събира лирически текстове, писани и публикувани от Николай Кънчев между 1959 и 1965 г. и невключено в негова авторска книга, както и последните му, предсмъртни стихотворения, запазени в неговия компютър и останали непубликувани, поради внезапната му кончина на 9 октомври 2007 г. Това е начално-финалната рамка на Николай-Кънчевото творчество, в която се експонира един от отговорите на ключовото литературноисторическо питане: Как, въпреки общите начала за дебютантите от края на 50-те и началото на 60-те години на ХХ в., българската поезия тръгва и по други, алтернативни посоки, към една от които води написаното от Николай Кънчев.
Изданието включва предговор от Федя Филкова и послеслов от Пламен Дойнов


Допълнителна информация

 • Заглавие : Първи и последни стихотворения
 • Автор :
 • Съставител : Пламен Дойнов
 • Queenmab Издателство : Кралица Маб
 • Раздел: Неиздадените
 • Език : Български
 • Формат : 84/108/32. Първо издание. Мека корица. 2015
 • ISBN: 978-954-533-148-0
 • Страници: 156
 • Дата на издаване:
 • Цена: 10.00 лв.
 • SKU: 309
 • Наличност: Не
 • Връзка към книжарница:
 • Оценка: 5 от 2536 прегледа