Ориентализмът

Книга, която променя радикално мисленето на хуманитаристите и подлага на унищожителна критика стереотипите, с които си служат политици и журналисти. Едуард Саид разглежда детайлно начина, по който Западът възприема Изтока и задава поредица от трудни, но много съществени методологически въпроси: Как възприемаме другите култури? Дали понятието за различна култура (или раса, религия, цивилизация) не отвежда в блатото на самодоволството, враждебността и агресивността? Как идеите придобиват авторитет и статут на "естествени" истини? Каква е ролята на интелектуалеца? Възможно ли е независимо критично самосъзнание?

Допълнителна информация

  • Заглавие : Ориентализмът
  • Автор :
  • Преводач :
  • Queenmab Издателство : Кралица Маб
  • Раздел: Критика и хуманитаристика
  • Език : Български
  • Формат : 84/108/32. Първо издание. Мека корица. 1999
  • ISBN: 954-533-036-8
  • Страници: 448
  • Дата на издаване:
  • Цена: 12.00 лв.
  • SKU: 261
  • Наличност: Не
  • Връзка към книжарница:
  • Оценка: 5 от 6277 прегледа