Заглавие
1962 Годината на измамната свобода
Борис Христов в българската литература и култура
Българската литература от епохата на националното възраждане
Българската поезия от 40-50-те г. на XIX век. Роли на субекта
Българският Хамлет – XX век
Екатерина Йосифова в българската литература и култура
Иван Динков в българската литература и култура
Иван Теофилов в българската литература и култура
Иван Цанев в българската литература и култура
Константин Павлов в българската литература и култура
Крахът на глобализма и повторното изобретяване на света
Лийла Ганди Постколониална теория
Николай Кънчев в българската литература и култура
Оксидентализмът: Кратка история на антизападничеството
Ориентализмът
Създаването на националните идентичности. Европа XVIII – XIX в.
Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и прекрасното
Христо Фотев в българската литература и култура