Иван Теофилов в българската литература и култура

Изследвания, статии, есета

Поетът, преводачът, драматургът и театралът Иван Теофилов(1931) и неговите книги са неделима част от алтернативния канон на българската литература от епохата на НРБ, от канона след средата на ХХ и началото на ХХІ век. Тази книга се стреми да демонстрира и обоснове това литературноисторическо положение в широк регистър от теми и интерпретационни подходи. Много от критическите текстове, писани след 1989 г., категорично назовават уникалността на почерка на Иван Теофилов и яркото му вписване както в една поизгубена през годините българска “южна”, културно-историческа традиция, така и в контекста на друго, все по-познато европейско, антично-медитеранско поетическо пространство. Това е нов опит критиката да съсредоточи вниманието си върху творчеството на поета и драматурга и да извърши работа, която ще доведе до по-релефното открояване на неговото огромно значение за българската литература и култура.

Представяне

СЪДЪРЖАНИЕ


Допълнителна информация

 • Заглавие : Иван Теофилов в българската литература и култура
 • Съставител : Пламен Дойнов
 • Queenmab Издателство : Кралица Маб
 • Раздел: Личности
 • Език : Български
 • Формат : 84/108/32. Библиотека “Личности”. Книга 3. Първо издание. Мека корица, 2009
 • ISBN: 978-954-533-095-7
 • Страници: 176
 • Дата на издаване:
 • Цена: 7.00 лв.
 • SKU: 233
 • Наличност: Да
 • Връзка към книжарница:
 • Оценка: 5 от 5360 прегледа