Николай Аретов е професор дфн в Института за литература, зам.-главен редактор на списание "Литературна мисъл", главен редактор на издателство "Кралица Маб". Член на Академичния кръг по сравнително литературознание (2011 - председател), Българско общество за проучване на осемнадесети век (1997-2004 - председател), Сдружение български писатели и др. Автор на множество публикации в научни и литературни издания

Заглавие
...първа радост е за мене
9 септември 1944: литература и политика
Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене
Българската литература от епохата на националното възраждане
Васил Попович. Живот и творчество
Да преминеш по сенчестата пътека
Национална митология и национална литература
Не търсят гърци, а ромеи да бъдат
Не търсят гърци, а ромеи да бъдат
Опасно знание
От Лондон до Мацакурци през Белене
Пари, думи, памет
Планът Константинопол
Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо
Семейни истории
Случаят Христофоров или другата литература
Убийство по български
Унгария в творчеството на Пламен Дойнов