...първа радост е за мене

Емоционалното съдържание на българската национална идентичност:
исторически корени и съвременни измерения

Сборникът е резултат от работата на интердисциплинарния проект Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”. Началните две статии се опитват да представят проблема в теоретичен план. Рубриката Исторически корени въвежда в процесите през ХIХ в. Съвременни измерения обединява резултатите от социологическо изследване с наблюдения върху учебниците по история и върху българските филми с историческа тематика. Места на паметта събира дискусиите на международната конференция „Места на паметта. Емоции и страсти”. Дълбокото убеждение на участниците е, че проблемите на българската национална идентичност трябва да се разглеждат в техния балкански и европейски контекст, на този кръг от проблеми са посветени изследвания на български и чужди учени в последния раздел.

 • Предговор
 • Национална награда Хр. Г. Данов 2013, категория "Хуманитаристика"


  СЪДЪРЖАНИЕ


  Допълнителна информация

  • Заглавие : ...първа радост е за мене
  • Съставител : Николай Аретов
  • Queenmab Издателство : Кралица Маб
  • Раздел: Критика и хуманитаристика
  • Език : Български
  • Формат : 84/108/32. Първо издание. Твърда корица. 2012
  • ISBN: 978-954-533-113-8
  • Страници: 608
  • Дата на издаване:
  • Цена: 15.00 лв.
  • SKU: 238
  • Наличност: Да
  • Връзка към книжарница:
  • Оценка: 5 от 36885 прегледа