Инна Пелева

Инна Иванова Пелева (26.12.1964), професор, доктор на филологическите науки, води бакалавърски и магистърски курсове с филологически профил в ПУ "Паисий Хилендарски". Завършила е "Българска филология" в СУ "Св. Климент Охридски", където е специализирала "Култура и литература на Българското възраждане". Първата й дисертация е на тема "Трансформация на възрожденски идейно-поетически стереотипи в лириката на Христо Ботев"; доктор на филологическите науки става с труда "Текстът "Алеко Константинов" в българската култура". Изследванията й се занимават с проблеми на родната културна и литературна история от Паисий до Радичков и Пасков. Вярва, че има смисъл да се пишат добри учебници по литература за средното училище и от 2000 г. насетне се стреми да го прави като част от екипа на Издателство "Просвета". Автор е на книгите: "Четени текстове. Студии върху съществуващи и липсващи страници в българската литература" (1994), "Идеологът на нацията. Думи за Вазов" (1994), "Ботев. Тялото на национализма" (1998), "Възраждания. Българистични студии" (1999), "Места от Конспекта" (2000), "Алеко Константинов. Биография на четенето" (2002), "Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга" (2004).

Заглавие
Ботев. Тялото на национализма
Георги Марков. Снимки с познати