Ново


Книга е посветена на темата за семейния живот и интимните преживявания на хората от ранната модерна епоха....
Продължава...

Акцент


Книгата включва избрани статии и интервюта върху космополитизма, световната литература, изгнанието и глобализацията...
Продължава...

Избрано


Поетът и художник Циприан Камил Норвид (1821-1883) е последната голяма фигура на Полския романтизъм.....
Продължава...

Софроний Врачански. Живот и дело

Софроний Врачански. Живот и дело

Николай Аретов, Софроний Врачански. Живот и дело... Продължава

Жертва на съдбата

Жертва на съдбата

Кой е Осман Кълъч? Сред турците в България през първите десетилетия на социалистическата диктатура за него се разказват легенди, той е герой на Делиормана. ... Продължава

Историците и техният занаят. Увод в историческата критика

Историците и техният занаят. Увод в историческата критика

Историците и техният занаят. Увод в историческата критика... Продължава