Мая Ангелова

Мая Ангелова е родена през м. януари в гр. Велико Търново. Завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридки" (1997). В момента е редовен докторант към катедра "Българска литература" във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Научните й интереси са фокусирани върху развитието на соцреалистическия роман. Творческте й търсения са в областта на перформативните изкуства. През март 2012 г. излиза поетичната й книга "Морска карта".

Заглавие
Българският производствен роман