Шломо Кало. Азът като боец. Превод Благовеста Балканджиева. Първо издание, 152 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-028-7. Мека корица. 1998.

Пьотър Успенски. Осъзнаване. Търсене на истината. Превод Юлиан Антонов. Първо издание, 152 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-027-9. 1993. Мека корица. 1998.

Христо Дочев. В какво ние вярваме. истината за новото учение на Петър Дънов. Първо издание,128 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-024-4. 1993. Мека корица. 1998.

Христо Дочев. Път към съвършенство. Въведение в божественото учение на Учителя Петър Дънов. Второ преработено и допълнено издание. 192 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-006-7. 1993. Мека корица, 1996.

У. Б. Кроу. История на магията, вещерството и окултизма. Превод Теодора Михайлова. Първо издание, 344 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-019-8. 1993. Мека корица. 1997.

Учителят (Петър Дънов). Разговори при Седемте рилски езера. Второ издание. 440 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-010-4. 1993. Мека корица. 1996.

Ани Безънт. Човекът и неговите тела. Всеобщата религия. 192 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-006-6. Мека корица, 1996.

Ани Безънт. Древната мъдрост. Въведение в теософското учение. Превод Ралица Иванова и Георги Генчев. Първо издание, 292 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-376-003-10. 1993. Мека корица, 1995.

М. Р. Джеймс. Граф Магнус и още 12 разкази за призраци. Превод Станимир Йотов. Първо издание, 256 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-004-4. Мека корица, 1994.

Елифас Леви. Ключът към великите тайни. Превод Георги Генчев. Първо издание, 368 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-005-4. Мека корица. 1993.

Елена Блаватска. Окултни изследвания. Превод Георги Генчев и Станимир Йотов. Първо издание. 184 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-487-11-2. Мека корица, 1993.

Чарлз Ледбийтър. Астралният Свят. Чакри, Кундалини, Прана. 146 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-002-3. Мека корица, 1992.