Сборникът се появява като своеобразен втори том след изданието „Към нова литературна история“ (2013), посветен на първите пет години на научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“, за да прибави сега новия, втори петгодишен дял от равносметката. Освен хрониката на събитията между 2013 и 2018 г., с анонси и корици са показани всички 52 издания от издателските поредици към програмата, както и книги от членове на постоянния изследователски екип, публикувани по други инициативи и проекти. Разделът с рецензии и интервюта се стреми да покаже дискусионната среда, създадена около дейностите по програмата, в т.ч. съгласия и несъгласия, утвърдителни, но и негативни преценки. Заглавието на сборника е знаково променено – вече не сочещото и наставляващо „Към нова литературна история“, а констатиращото „Нова литературна история“, чрез което се заявява утвърденото съзнание за прояснена методология и постигната изследователска мяра. Една литературна история, практикувана всекидневно и професионално, с убеждението, че миналото на литературата е наследство, което не е дадено по право, а изисква труд и разбиране.

Допълнителна информация

 • Заглавие : Нова литературна история. Десет години научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)
 • Съставител : Пламен Дойнов
 • Queenmab Издателство : Кралица Маб
 • Раздел: Литературата на Народна република България (1946–1990)
 • Език : Български
 • Формат : 84/108/32. Първо издание. Мека корица. 2018
 • ISBN: 978-954-533-173-2
 • Страници: 250
 • Дата на издаване:
 • Цена: 8.00 лв.
 • SKU: 364
 • Наличност: Не
 • Връзка към книжарница:
 • Оценка: 5 от 1148 прегледа