Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже

Тази книга се занимава с голямата тема за семейния живот и интимните преживявания на хората от ранната модерна епоха и разглежда различни нейни аспекти. Вниманието се насочва към нормите, които определят междуполовите връзки и свързаните с тях промени на менталностите и нравите. Потърсени са връзките с основни елементи на националната митология, на първо място с представянето на връзките с „чужди“ в етнически, религиозен и друг смисъл жени, а и мъже. Направени са опити чрез сравнения разглежданите явления да бъдат поставени в по-широк контекст, както международен, така и по отношение на брака и сексуалните отношения между „свои“. Привличани са наблюдения и инструментариум от други области на хуманитаристиката и социалните науки и в този смисъл трудът е интердисциплинарен.
Наблюденията се съсредоточават на първо място върху литературните произведения и публицистиката от епохата на националното Възраждане, както и върху спомени, писма и други документи.


СЪДЪРЖАНИЕ


Допълнителна информация

 • Заглавие : Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век
 • Автор :
 • Queenmab Издателство : Кралица Маб
 • Раздел: Критика и хуманитаристика
 • Език : Български
 • Формат : 84/108/32. Първо издание. Мека корица. 2023
 • ISBN: 978-954-533-208-1
 • Страници: 285
 • Дата на издаване:
 • Цена: 20.00 лв.
 • SKU: 403
 • Наличност: Да
 • Връзка към книжарница:
 • Оценка: 5 от 1489 прегледа