Питър Бърк Ренесансът

Изчерпана

Трудът представлява синтезиран поглед към едно от най-значителните явления в световната култура. П. Бърк обобщава съвременните възражения към модела, предложен от Я. Буркхарт, и анализира широкоразпространеният "мит" за Ренесанса. Разгледано е разпространението на ренесансовите идеи и това, което авторът нарича "употребите" на Италия" в други национални култури. Сбито е проследено както възникването, така и разпадането на Ренесанса.

Трудът разглежда прединдустриална Европа (1500 - 1800) в нейната цялост - от Балканите до Скандинавския полуостров и от Испания до Русия. Авторът анализира единството и вариативността на народната култура, нейните жанрове и носители, герои и мисловни нагласи, променящото се отношение на просветения елит. Задълбочените и ерудирани наблюдения на П. Бърк ненатрапчиво проблематизират множество традиционни представи на историци, етнографи, литератори.

Допълнителна информация

 • Заглавие : Ренесансът
 • Автор :
 • Преводач :
 • Queenmab Издателство : Кралица Маб
 • Раздел: Критика и хуманитаристика
 • Език : Български
 • Формат : 84/108/32. Първо издание. Мека корица. С илюстрации. 1996
 • ISBN: 954-533-008-2
 • Страници: 136
 • Дата на издаване:
 • Цена: 3.50 лв.
 • SKU: 265
 • Наличност: Не
 • Оценка: 5 от 5234 прегледа