Пламен Дойнов. Българската литература и началото на ХХІ век. 2004-2012. Първо издание. 444 с. Формат 60/84/16. ISBN 978-954-533-127-5. Мека корица, 2013. Цена 12.00 лв.

Боряна Христова (превод, предговор и бележки). Книга на Енох. Етиопска версия. Славянска (Българска) версия. Първо издание. 152 с. Формат 84/108/32. ISBN 978-954-533-091-9. Мека корица, 2008. Цена 8.00 лв.

Маргарет Макмилан. Миротворците. Шест месеца, които промениха света. Първо издание. Превод Росица Панайотова. 688 стр. Формат 84/108/32. ISBN 978-954-533-073-5. Мека корица, 2008. Цена 20 лв.

Франсоа Рот. Изобретяването на Европа. От Европа на Жан Моне до Европейския съюз. Превод Гриша Атанасов. 256 с. Формат 84/108/32. ISBN 978-954-533-090-2. Мека корица, 2008. Цена 8.00 лв.

Раймонд Детрез. Косово. Отложената независимост. Първо издание. Прев. Анета Данчева-Манолова. 264 стр. Формат 84/108/32. ISBN 978-954-533-078-0. Мека корица, 2008. Цена 10 лв.

Джон Гадис. Студената война. Нова история. Първо издание. Превод Леонид Дуков. 352 стр. Формат 84/108/32. ISBN 978-954-533-073-5. Мека корица, 2007. Цена 12 лв.

Едуард Саид. Ориентализмът. Първо издание. Превод Леонид Дуков. 448 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-036-8. Мека корица, 1999. Цена 6.00 лв.

Юри Стоянов. Другият бог. Дуалистичните религии от Античността до катарската ерес. Първо издание. Превод Леонид Дуков. 604 стр. Формат 84/108/32. ISBN-10: 954-533-071-6; ISBN-13: 978-954-533-071-1. Мека корица, 2006. Цена 18 лв.

Роджър Фидлър. Медиаморфоза. Да разберем новите медии. Превод Гриша Атанасов. 352 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-063-5. Мека корица, 2005. Цена 8.50 лв.

Рая Заимова.Пътят към "другата" Европа. Из френско-османските културни общувания. XVI-XVIII век. Първо издание. 296 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-056-2. Мека корица, 2004. Цена 7.00 лв.

Лари Улф. Изобретяването на Източна Европа. Картата на цивилизацията в съзнанието на Просвещението. Първо издание. Превод Росица Панайотова. 608 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-060-0. Мека корица, 2004. Цена 16.00 лв.

Весна Голдсуърди. Измислянето на Руритания. Империализмът на въображението. Първо издание. Превод Леонид Дуков. 408 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-057-0. Мека корица, 2004. Цена 10.00 лв.

Циганите. Интердисциплинарна антология. Съставител Даян Тонг. Превод Еньо Стоянов. Първо издание. 424 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-050-3. Мека корица, 2003. Цена 8.00 лв.

Балканските идентичности в българската култура. Първо издание Т. 4, Съставител Николай Аретов, 384 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-054-6. Мека корица, 2003. Цена 8.00 лв.

Модерността вчера и днес. Съставители Рая заимова и Николай Аретов. Първо издание. 424 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-050-3. Мека корица, 2003. Цена 8.00 лв.

Питър Шугър. Югоизточна Европа под османско владичество (1354-1804). Превод Николай Аретов, 528 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-054-6. Мека корица, 2003. Цена 12.00 лв.

Едуард Саид Отразяването на исляма. Превод Леонид Дуков. Първо издание. 280 с. Формат 84/108/32. ISBN 9 54-533-048-1 Мека корица, 2002. Цена 6.00 лв.

Да мислим Другото - образи, стереотипи, кризи. Първо издание. Съставител Николай Аретов. Редакционна колегия Надя Данова, Рая Заимова и Николай Чернокожев. Първо издание, 512 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-045-7. Мека корица, 2001. Цена 10.00 лв.

Едмънд Бърк. Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и прекрасното. Превод Василена Доткова и Еньо Стоянов. Първо издание. 264 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-048-1 Мека корица, 2001. Цена 6.00 лв.

Антъни Смит. Националната идентичност. Първо издание. Превод Николай Аретов. 296 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-040-6. Мека корица, 2000.

Юрий Лотман. Култура и взрив. Превод Иван Тотоманов. Първо издание. 226 с. Формат 84/108/32. ISBN954-533-029-5. Мека корица, 1998.

Инна Пелева. Ботев. Тялото на национализма. Първо издание. 328 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-023-6. Мека корица, 1998.

Питър Бърк. Народната култура в зората на модерна Европа. Превод Данчо Господинов. Първо издание. 448 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-017-1. Мека корица, 1997.

Владимир Трендафилов. Неизличимият образ в огледалото. Актуалната българска рецепция на Англия, англичанина и английската мисъл през 19 и началото на 20 век. Първо издание. 320 с. Формат 84/108/32. Мека корица, 1996. Цена 3.50 лв.

Христо Манолакев. Между образа и четенето. Руската преводна белетристика през Българското възраждане. Първо издание. 248 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-013-9. Мека корица, 1996.

Николай Аретов. Българското възраждане и Европа. Първо издание. 268 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-376-003-4. Мека корица, 1995 (2 изд. 2001). Цена 6.50 лв.

Да мислим Другото - образи, стереотипи, кризи. Първо издание. Съставител Николай Аретов. Редакционна колегия Надя Данова, Рая Заимова и Николай Чернокожев. Първо издание, 512 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-045-7. Мека корица, 2001. Цена 10.00 лв.

Едмънд Бърк. Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и прекрасното. Превод Василена Доткова и Еньо Стоянов. Първо издание. 264 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-048-1 Мека корица, 2001. Цена 6.00 лв.

Питър Бърк. Ренесансът. Превод Данчо Господинов. Първо издание. 136 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-533-008-2. Мека корица, 1996.

Класическият прочит на българската литература. Критическа антология за ученици, кандидатстуденти и учители. Първо издание. Съставител Николай Аретов. 224 с. Формат 84/108/32. ISBN 954-376-045-7. Мека корица, 1994.