Съдържание

 

 

За Биньо Иванов

5

Михаил Неделчев. Биньо Иванов: пред юбилея

8

 

 

Езикът / Поетът / Светът

 

 

Енчо Мутафов. Изначалното и после

16

Михаил Неделчев. Даровете на поета

59

Едвин Сугарев. Биньо Иванов или поезията като космогония

67

Благовест Златанов.На света му трябва друго изричане

74

Пламен Дойнов. Поезията на Биньо Иванов: от дебют до ендшпил

81

 

 

Думите / Поетиката / Книгите

 

 

Розалия Ликова. Когато земята и небето разменят местата си. Биньо Иванов

114

Дьорд Сонди. "За тебе и с тебе светът ще кълни"

133

Рада Панчовска. Ключови думи

136

Юлиан Жилиев. Биньо Иванов / "Часът на участта" 140

 

Митко Новков. Баладата (на) Биньо Иванов. Прогласи от баладата на Христо Ботев

 

Хаджи Димитър в поезията на Биньо Иванов

143

Михаил Неделчев. Говорещи и представящи се у/в поезията на Биньо Иванов

155

Пламен Дойнов. Биньо Иванов и българската Палахиада през 1969 година

163

 

 

Критически архив

 

 

Атанас Лазовски. Биньо Иванов – "Утрин и после"

174

Михаил Неделчев. Възклицание за Биньо

181

Здравко Недков. За една книга и не само за нея

186

Румяна Узунова. До другата трева

195

Александър Кьосев. Корен в небето

201

 

 

Приложения

 

 

Биньо Иванов. Биографична скица

208

Книгите на Биньо Иванов в България. Библиография (1973–2009)

210

Критиката за Биньо Иванов. Библиография (1972–2009)

211